marți, 19 iunie 2012

La Blidaru

Păşind prin lumi numai de voi ştiute, v-aţi modelat virtuţile trăind în cinste şi onoare. Nu v-aţi lăsat călcaţi de alte prădătoare, ba i-aţi iubit şi ei au devenit mai buni. I-aţi întregit cu darul vostru, i-aţi înglobat în neam, i-aţi învăţat smerenia, răbdarea, chiar dacă ei şi-au declinat statutul, tânjind după comori, cufundaţi în întuneric. Le-aţi dăruit Lumina şi-atunci au înţeles ce vă menţine treji, veghind la singura avere, "Credinţa în Dumnezeu". N-au rezistat ispitelor şi-au tot hălăduit prin lume, o alta decât cea ce le-aţi descris-o. Voi aţi rămas în veşnicie prinşi să străjuiţi meleaguri de răscruce şi aţi hrănit şi sufletul şi trupul, îmbălsămându-le cu mirodenii doar de voi aflate prin Dar Ceresc de la Zamolxe, pe care l-aţi cinstit cum se cuvine. Trăind în Legea Sfântă a nemuririi aţi devenit martiri şi-aţi dăruit naturii, mesteceni falnici, vajnici apărători ai acestor meleaguri ce străjuiesc încă ceea ce voi aţi ridicat cu trudă. Şi astăzi, înveşmântaţi în glasul frunzelor lor, dăruiesc susurând istoria încărcată de spiritualitate şi înalţă sufletele celor ce se încumetă să o descopere.