miercuri, 15 septembrie 2010

Templu de evaluare

Pe traseul şerpuitor din Plaiul Foii către Muchia Şpârlei, la 2345 m se deschide pe latura dinspre nord, poarta din bârne de lemn masiv, de intrare în “Templul de Evaluare Spirituală”.

Aici, fiecare iniţiat ce pătrunde pe această poartă este evaluat spiritual pe nivele de elevare de la 1 la10.

La fiecare nivel, poarta de intrare este străjuită de un prelat, iniţiatul fiind îndrumat sub cupola din care un con de lumină îl învăluie permiţând trecerea acestuia spre un nivel superior sau nu. De aici, prin portal, iniţiatul este îndrumat corespunzător gradului său de elevare spirituală acolo unde merită să se exprime şi să se manifeste. El poate fi trimis spre a iniţia copii, tineri sau adulţi, sau în chilii de rugăciune şi post, dacă se întâmplă, cumva, să decadă un nivel.

Nivelul 10 de elevare spirituală se încheie la Vârful “La Om”, unde iniţiatul poate trece prin portal într-o altă dimensiune.

Templul de evaluare datează din 110 î.Hr. şi fiinţează în această zonă până la anul 64 d.Hr. după care este transferat în “Cetatea Regilor” unde mai dăinuie şi astăzi pentru entităţile fără trup.

Aici a rămas un schit pentru localnici, unde fiecare membru al comunităţii îşi putea determina nivelul de elevare spirituală, străjuit fiind de un prelat însărcinat cu creştinarea lor.

Azi, îndreptându-ţi privirea către poarta celestă, constaţi cum brazii se înclină smeriţi în faţa trecătorului, care, conştientizând poarta şi existenţa templului de altădată se închină şi păşeşte încrezător spre Vârful “La Om” parcă spre a-şi desăvârşi existenţa şi sperând spre o altă dimensiune.

Trăind

Venit-a toamna ruginie

Covor de frunze aşternând

Cu ploi mărunte peste glie

Cămara-n bogăţie îmbrăcând.


Trăit-am clipe de extaz

Pe plaiuri verzi hălăduind

Sau lenevind în clipe de răgaz

La umbra pomilor rodind.


Scăldatu-m-am în flori înmiresmate

În zumzetul albinelor roind

Prin simfonia ierbii-mbălsămate

Cu mirodenii de plante aburind.


Trezitu-m-am în prag de dalbă nea

În susurul izvorului curgând

Nostalgic după frunza ce foşnea

Sub paşi de muze alergând...